welcome

นัดหมาย การอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 6-7 ตุลาคม 2555 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ความเป็นมา

โครงการจัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะด้านสมรรถนะของบุคลากร ทักษะในการสื่อสาร แและการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงาน ตลอดจนกิจกรรมของโรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น