welcome

นัดหมาย การอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 6-7 ตุลาคม 2555 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ข่าวจาก สพฐ.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เรียน: ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ
         สพฐ. ขอประกาศ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการส อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  application/pdf iconSPEC OBEC55 image/jpeg icon222637.jpg application/zip icon222638.zip

การรับสมัครครูเพื่อร่วมเป็นวิทยากรแกนนำ

การรับสมัครครูเพื่อร่วมเป็นวิทยากรแกนนำ อบรม Tablet ครู ป.1 เดิมกำหนดไว้กลุ่มโรงเรียนละ 2 คน อย่างไรก็ตามถ้าคนไม่พอก็จะรับคนที่สมัครไว้ทุกคน เข้าร่วมกันวิทยากร ... ขณะนี้ หนังสือราชการยังไม่ออก แต่มีแบบกรอกชื่อไว้หน้าเว็บไซต์เขตแล้ว จำนวนวิทยากรที่ต้องการ 40 คน ทีมนี้ จะได้อบรมก่อน เพราะต้องร่วมเป็นวิทยากร ขณะนี้ รอเครื่อง Tablet ...เมื่อเครื่อง tablet มาถึงจะดำเนินการอบรมทันที

ปัญหาในการจัดอบรม ที่ต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

การจัดอบรมดอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต เท่าที่เคยอบรมมาปัญหาที่พบก็คือ สัญญาณไม่เพียงพอขณะดำเนินการอบรม ดังนั้นผู้จัดอบรมจึงตระหนัก เป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดปัญหา ถึงอย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเตรียมการดีเพียงใด ก็อาจเกิดปัญหาได้ เมื่อมาจัดอบรมเอง ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน  จำนวนผู้เข้าอบรมจำนวนมากเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่เป็นผลโดยตรงต่อการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประเภทและส่วนประกอบของเว็บไซต์

ประเภทและส่วนประกอบของเว็บไซต์

ใน การจัดทำเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมาหนึ่งเว็บไซต์นั้น สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือการกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดทำให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป
วัตถุประสงค์และประโยชน์จากการจัดทำเว็บไซต์ ทำให้สามารถแบ่งประเภทของเว็บไซต์ออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้

หลักสูตรการอบรมเขียนเว็บไซต์

วันที่ 1
-รูปแบบโครงสร้างเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน(หน่วยงานทางการศึกษา)
-การเตรียมข้อมูล สารสนเทศ รูปภาพและสื่อมัลติมีเดีย อื่น ๆ
-การสมัคร Blogger ด้วย อีเมล์  .gmail.com
-คำสั่ง การแก้ไขข้อมูลของ Blogger
-การเลือกรูปแบบที่เหมาะสม ของเว็บไซต์
-การใส่ข้อมูล ต่าง ๆ ลงเว็บไซต์

วันที่ 2
- การใส่ Webboard
- การใส่ Chatbox
- การใส่ Counter
- การใส่ IFrame
- การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น
- การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
- จรรยาบรรณของ webmaster

จุดประสงค์

1.เพื่อจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนทุกโรงเรียน
2.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการจัดทำเว็บไซต์
3.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารด้ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเป็นมา

โครงการจัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะด้านสมรรถนะของบุคลากร ทักษะในการสื่อสาร แและการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงาน ตลอดจนกิจกรรมของโรงเรียน

The ASEAN Way (เพลงประจำอาเซียน)


วิธีเปิด office2007 docx xlsx

ตามลิงค์นี้เลยครับ

http://the-kings-tam.blogspot.com/2009/08/office2007-docx-xlsx.html

21 7 55 The Exclusive by Suchart part 1


ประโยชน์ของเว็บไซต์

เว็บไซต์โรงเรียนเป็นหน้าต่างๆ บานใหญ่ ที่จะนำโรงเรียนออกสู่สายตาบุคค

การย่อภาพทั้งอัลบั๊ม

ผมชอบย่อภาพทั้งอัลบั๊ม ด้วยโปรแกรม ACDsee Pro 2 ผมแนะนำ version นี้
ลองโหลดมาใช้ดู หลายครั้งทำงานบนเว็บ ต้องการนำเสนอภาพเป็นจำนวนมาก
คงมีหลายวิธี แต่ผมถนัดโปรแกรมนี้ จึงอยากแนะนำ และจะใช้ประกอบการอบรม
เขียนเว็บครั้งนี้ด้วย

ประโยชน์ของโปรแกรม Smartcapture

ใช้ cap ภาพหน้าจอโดยไม่ต้องย่อหรือตัดโดยใช้โปรแกรมอื่น มีโปรแกรมอื่น ๆ มากมาย แต่ผมใช้ประจำ จึงอยากแนะนำให้ใช้ ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงดาวน์โหลดมาติดตั้งก็ใช้ได้เลย ในการจัดการภาพ แทนที่จะเปิดโปรแกรมมาตัดหรือย่อภาพ ก็ใช้โปรแกรมนี้ cap เอาเลย โดยไม่ต้องยุ่งยาก
การอบรมครั้งนี้ จะใช้ในการอบรมด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียมในการเข้าอบรม

..เพื่อให้การเข้าอบรมทำเว็บไซต์สำเร็จตามวัตถุประสงค์
ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมดังนี้

1- สมัครอีเมล์  gmail.com
2-นำ Notebook ที่สามารถเชื่อมอินเตอร์เน็ตไร้สายได้ เตรียมปลั๊กไฟฟ้ามาด้วย
3-เตรียมภาพดิจิตอล บุคลากรและกิจกรรมโครงการต่าง ๆ
4-ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเป็นไฟล์ Word
5.ดาวน์โหลดและปรินส์เอกสารคุ่มือ ทุกชุดเข้าอบรม
6.ดาวน์โหลดโปรแกรมที่กำหนดให้  และติดตั้งให้เรียบร้อย

***ประสานงานโดยตรง ศน.สมเกียรติ ไกรยา เบอร์ 08=9846-2269

รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1

https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0Ai4x6p1_5eUxdExDUkpFaF9YZWRiSWNwQTB4OE8yc0E&output=html

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อบรมรุ่น 1

รุ่นที่ 1/2555
พบกันที่ ศูนย์ทองใบ 
วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2555
 

อรุณสวัสดิ์ ผู้ชมทุกท่าน

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการอบรมทำเว็บไซต์โรงเรียน โดยใช้เว็บ Blogger ซึ่งง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่ หวังว่าโรงเรียนทุกโรงในสังกัดของเราจะมีเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ผลงานกิจกรรมของโรงเรียน ขอให้ทุกท่าน ตั้งใจทำตามลำดับ นะครับ... ความสำเร็จ กับความพยายาม มาพร้อมกันเสมอครับ ...