welcome

นัดหมาย การอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 6-7 ตุลาคม 2555 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

หลักสูตรการอบรมเขียนเว็บไซต์

วันที่ 1
-รูปแบบโครงสร้างเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน(หน่วยงานทางการศึกษา)
-การเตรียมข้อมูล สารสนเทศ รูปภาพและสื่อมัลติมีเดีย อื่น ๆ
-การสมัคร Blogger ด้วย อีเมล์  .gmail.com
-คำสั่ง การแก้ไขข้อมูลของ Blogger
-การเลือกรูปแบบที่เหมาะสม ของเว็บไซต์
-การใส่ข้อมูล ต่าง ๆ ลงเว็บไซต์

วันที่ 2
- การใส่ Webboard
- การใส่ Chatbox
- การใส่ Counter
- การใส่ IFrame
- การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น
- การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
- จรรยาบรรณของ webmaster

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น