welcome

นัดหมาย การอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 6-7 ตุลาคม 2555 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อรุณสวัสดิ์ ผู้ชมทุกท่าน

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการอบรมทำเว็บไซต์โรงเรียน โดยใช้เว็บ Blogger ซึ่งง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่ หวังว่าโรงเรียนทุกโรงในสังกัดของเราจะมีเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ผลงานกิจกรรมของโรงเรียน ขอให้ทุกท่าน ตั้งใจทำตามลำดับ นะครับ... ความสำเร็จ กับความพยายาม มาพร้อมกันเสมอครับ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น